Waar moet ik beginnen?

Dat was de grote vraag van ons samen als initiatiefnemers van stichting “ Ik Begin”.
Diep gevangen in persoonlijke problematiek waarin geen doel meer voor ogen was om ook maar één stap te kunnen of durven zetten.

Tot die ene dag dat iemand de deur op een kiertje zetten.
De belangrijke eerste stap was gezet.
Open worden ontvangen en goed in gesprek gaan was een verademing.
Dit was de aanleiding tot het openen en inzien van mijn eigen rugzak.
Deze zat immers vol met problemen of ballast waar mijn lichaam en geest dit niet langer meer konden dragen.
Wat is het dan fijn dat er iemand is die dan de rugzak van je schouders haalt en kijkt naar wie jij bent, wat jij wil en wat je kan.
Juist op dat moment werd ik enorm geconfronteerd met mijn eigen problemen.
Ik zag het zelf niet meer.

Op zo’n moment is het dan extra fijn dat er iemand met je meedenkt en goed naar je situatie kijkt.
Uiteindelijk heeft dat er voor gezorgd dat ik ook goed naar mijzelf durfde te kijken.
Je eigen rugzak goed bekijken en actief oppakken waarin twee woorden centraal kwamen te staan , namelijk “ Ik Begin”.
“Ik Begin” werd omgezet in een plan met eigen visie op basis van onze ervaring.
Dit alles waren kleine stappen die groeide naar ons eerste succes.
Oprichting van Stichting “ Ik Begin” was een feit.
Stichting “ Ik Begin” is de plek waar persoonlijk herstel centraal staat.
Iedere rugzak is anders en geen één verhaal is hetzelfde.
Dit vraagt dan ook om persoonlijke aandacht en benadering.
Wij zelf weten als geen ander hoe moeilijk het is om te beginnen.
Juist daarom bieden wij nu de plek waar jij ook kan beginnen.
Op deze manier hopen wij dan ook dat de drempel van beginnen wordt verlaagd.

Wil jij ook beginnen?

Meld je dan nu aan.

Wie vandaag begint is morgen een stap verder.

Zit jij ergens mee?

Maak het bespreekbaar!

Vragen om hulp is immers geen schande maar wellicht de oplossing.

Remy & Ger

Initiatiefnemers

&

Perspectiefbieders

 

Visie

Mensen kunnen om allerlei uiteenlopende redenen buiten het arbeids- en maatschappelijk leven komen te staan.
Dit is niet zo heel moeilijk en het kan iedereen overkomen.
De weg terug naar arbeid of maatschappij is echter wel heel ingewikkeld.

Er bestaan in Nederland ontzettend veel hulpverleningsinstanties, die zich bezighouden met de problemen die mensen kunnen hebben.
Maar er is een grote afstand  met betrekking tot terugkeer in arbeid en de maatschappij.
En dat terwijl het voor ieder mens heel belangrijk is om zich nuttig te voelen, een doel te hebben in het leven en om ergens bij te horen.
Heb je dat niet, dan word je gevoel van eigenwaarde en zelfrespect ernstig aangetast.
Hierdoor blijven mensen vervolgens ronddwalen in de wereld van de hulpverlening.
En in plaats van een weg eruit, ontstaat er een spiraal naar beneden toe.
Kortom: een uitzichtloze situatie.

Stichting Ik Begin biedt deze mensen een plek, waar ze kunnen oefenen om weer actief deel te gaan nemen richting de maatschappij.
Ze starten als beginner en kunnen met verschillende werkzaamheden aan de slag.
Hierdoor ontdekken mensen wat ze leuk vinden om te doen en wat hun doelen zijn.
Als beginner kun je uitgroeien tot vrijwilliger en uiteindelijk uitvliegen naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan elders.

Stichting “Ik begin” fungeert dan ook als schakelpunt van thuiszitten naar beginnen.

De initiatiefnemer

De initiatiefnemer van Ik Begin is Remy Kreutz. Hij zat zelf ook in een uitzichtloze situatie totdat hij op het idee van Ik Begin kwam.
Stichting Ik begin is dus ontstaan vanuit de doelgroep zelf en wordt levend gehouden door de doelgroep.

De doelgroep

De doelgroep van Stichting Ik Begin zijn mensen met een Multi complexe problematiek. Kort gezegd: het zijn mensen, die problemen hebben op meerdere/ alle levensgebieden. Het persoonlijke verhaal van Remy illustreert zo’n situatie, maar laat ook zien dat je er weer uit kunt komen. Dit betekend overigens niet dat je door het vinden van een doel in je leven, je automatisch bent genezen van je psychische ziekte. Zo simpel is het niet. Maar het laat zien dat je niet hoeft te genezen om te herstellen, dat je ondanks je psychische klachten vooral een mens bent met kwaliteiten en valkuilen. Zo naar jezelf kijken vraagt wel wat van de doelgroep en in eerste instantie is dat de motivatie om te beginnen bij Ik Begin. Zonder motivatie is er geen herstel mogelijk.

Ik ben Remy Kreutz.
Samen met mijn team sta ik klaar om een ieder te ondersteunen die graag wil beginnen aan persoonlijk herstel.
Uit onze eigen ervaring weten wij als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om de eerste stap te zetten.

Vanuit “Ik begin” wordt men gestimuleerd tot het nemen van nieuwe stappen tot herstel op een laagdrempelige manier. Men kan binnen “Ik begin” groeien van beginner tot medewerker, met als uiteindelijke doel elders verder te kunnen groeien.

Dit alles gebeurt onder begeleiding van een team waarin we onze eigen persoonlijke ervaring hebben omgezet in het bieden van perspectief. Tevens zijn er ook mensen van ons team werkzaam binnen de hulpverlening. Op deze manier komen praktijk en theorie mooi tot zijn recht.

Voor eenieder is beginnen of herstel anders.  Daarom willen wij dit ook persoonlijk benaderen om voor eenieder datgene te bieden wat hij of zij nodig heeft. Activiteit en creativiteit zijn de speerpunten van Stichting “Ik begin”.

Wil jij ervaringsverhalen lezen van eerdere cursisten?

Wil jij ook beginnen? Meld je dan aan.